Cùng xem những tấm ảnh đường phố tại Taiwan, chụp bởi khách hàng của chúng tôi cùng màu Film 1 – Picture style for Canon. Tất cả là ảnh JPEG SOOC không hậu kì với máy ảnh Canon EOS 700D

Canon EOS 700D JPEG SOOC by Film1 picture style

Download màu Film 1 cho Canon ở đây

close

20%

off, especially for you 🎁

Sign up to receive your exclusive coupon, and keep up to date on our latest products & offers!

We don’t spam!