LE HUNG

  • Photography
  • Landscape
  • Portrait
  • Picture Styles
  • Design
1000 +
Khách hàng
96 %
Phản hồi tốt
10 +
Picture styles
Lê Hưng Photography

Bộ màu cho Canon

Canon Picture Styles là tập hợp các settings của Canon cung cấp để định hình cách máy ảnh tạo ra ảnh JPEG từ file RAW. Picture Styles áp dụng cả cho ảnh JPEG và video quay phim.

Picture Style

Portrait 1

Picture style màu chân dung trong sáng cho Canon, mang lại tone trong trẻo và màu da sáng cho mẫu. Picture Styles áp dụng cả cho ảnh JPEG và video quay phim.

Picture Style

Portrait 2

Picture style màu chân dung cho Canon, mang lại tone VSCO rất tây và màu da sáng cho mẫu. Picture Styles áp dụng cả cho ảnh JPEG và video quay phim.

Picture Style

Urban 1

Picture style màu Urban cho Canon, mang lại tone Black Orange cinematic cho ảnh đường phố. Picture Styles áp dụng cả cho ảnh JPEG và video quay phim.

Picture Style

Film 1

Picture style màu Film cho Canon, mang lại tone film vintage cũ cho ảnh chân dung & đời sống. Picture Styles áp dụng cả cho ảnh JPEG và video quay phim.

Picture Style

Film 2

Picture style màu Film cho Canon, mang lại tone film vintage với hiệu ứng fade cho ảnh chân dung & đời sống. Picture Styles áp dụng cả cho ảnh JPEG và video quay phim.

Picture Style

Film 3

Picture style màu Film cho Canon, mang lại tone màu film vintage nhẹ nhàng cho ảnh chân dung & đời sống. Picture Styles áp dụng cả cho ảnh JPEG và video quay phim.

Picture Style

Film 4

Picture style màu Film cho Canon, mang lại tone màu film nhẹ nhàng tone úa nhẹ với hiệu ứng fade cho ảnh chân dung & đời sống. Picture Styles áp dụng cả cho ảnh JPEG và video quay phim.

Picture Style

Street Life 1

Picture style màu đường phố cho Canon, mang lại tone nâu trầm cinematic cho ảnh street. Picture Styles áp dụng cả cho ảnh JPEG và video quay phim.

Picture Style

Street Life 2

Picture style màu đường phố cho Canon, mang lại tone nâu vàng đậm cinematic cho ảnh street. Picture Styles áp dụng cả cho ảnh JPEG và video quay phim.

Picture Style

BNW

Picture style màu đen trắng cho Canon, mang lại tone màu ấn tượng cho ảnh đường phố & chân dung. Picture Styles áp dụng cả cho ảnh JPEG và video quay phim.

Cách sử dụng

Canon Picture Style

Canon Picture Styles là tập hợp các settings của Canon cung cấp để định hình cách máy ảnh tạo ra ảnh JPEG từ file RAW. Picture Styles áp dụng cả cho ảnh JPEG và video quay phim

1. Cài EOS Utility
Download và cài EOS Utility mới nhất vào máy tính của bạn
2. Kết nối máy ảnh
Kết nối máy ảnh qua dây cáp USB hoặc Wifi. Mở EOS Utility vừa cài
3. Cài picture style
Vào Camera Settings > Register Picture Style Files. Load file .PF3 đã tải để cài picture style
4. Chụp ảnh thôi
Chọn Picture style và chụp. Bạn sẽ nhận được ảnh JPEG với màu ăn ngay mà không cần qua Lightroom hay Photoshop
Portrait 1
$39
purchase
Info:
Canon Picture Style Files
.PF3 version
options
Street life 1
$39
purchase
Info:
Canon Picture Style Files
.PF3 version
options
Film 1
$39
purchase
Info:
Canon Picture Style Files
.PF3 version
options
Street life 2
$29
purchase
Info:
Canon Picture Style Files
.PF3 version
options
Film 2
$29
purchase
Info:
Canon Picture Style Files
.PF3 version
options
Film 3
$29
purchase
Info:
Canon Picture Style Files
.PF3 version
options
close

20%

off, especially for you 🎁

Sign up to receive your exclusive coupon, and keep up to date on our latest products & offers!

We don’t spam!