Các máy ảnh Canon PowerShot (G5X, G7X…) có thể chụp màu film như Fujifilm không?

canon picture style film 4
Canon picture style Film 4

Câu trả lời là có, những máy ảnh Canon Powershot hỗ trợ cài màu film của LeHung:

  • PowerShot G5 X Mark II
  • PowerShot G7 X Mark III
  • PowerShot G7 X Mark II
  • PowerShot G9 X Mark II
  • PowerShot G1 X Mark III
Canon G7X Mark III cài màu film

Canon cung cấp phần mềm “Picture Style File Registration Tool” dùng để cài picture styles màu Film vào các máy ảnh Canon PowerShot (G5X, G7X, G9X…hỗ trợ) và chụp JPEG ăn ngay màu Film. Cùng xem qua bộ màu Film cho Canon và ảnh ăn ngay JPEG:

Bạn có thể cài màu Film vào máy Canon G7X mark III, Mark II (hay Canon G5X, G9X hỗ trợ cài picture style) với bộ màu film của LeHung Photography: Film 1, 2, 3, và 4 picture styles. Hiện đang giảm giá khi mua cả bộ: “Film-looks Picture Styles Pack

Tags:
close

20%

off, especially for you 🎁

Sign up to receive your exclusive coupon, and keep up to date on our latest products & offers!

We don’t spam!